Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o rozpoczęciu prac nad zaporą na granicy Rzeczpospolitej i Obowodu Kalinigradzkiego.

Zapora ma przypominać pierwotną zaporę na granicy polsko - białoruskiej (przed stworzeniem stałej zapory): ma składać się z trzech warstw drutu ostrzowego oraz urządzeń monitoringu elektronicznego.

Zapora będzie składała się z trzech szeregów drutu ostrzowego, który jest wykorzystywany przez wojsko na całym świecie, a więc trzy warstwy, które pozwolą na zbudowanie tymczasowej zapory - takiej jaka była na granicy polsko – białoruskiej. To zapora o wysokości dwóch i pół metra, szerokości trzech metrów od polskiej strony. Zależy nam na tym, aby granica była szczelna”

Minister Obrony Narodowej, M. Błaszczak

Rozpoczęcie prac nad zaporą ma związek ze większoną ilością lotów z Turcji, Afryki i Bliskiego Wschodu do Obwodu, Ministerstwo spodziewa się ataków hybrydowych podobnych do tych na granicy z Białorusią. Co ciekawe, kilka dni temu wiceminister spraw wewnętrznych przekazał, że środki na budowę zapory są zarezerwowane w budżecie MSWiA na przyszły rok i aktualnie Straż Graniczna nie widzi zagrożenia atakiem hybrydowym ze względu na to że 90% osób lecących do Obwodu to posiadacze rosyjskich paszportów. Rozpoczęcie prac natychmiast, siłami wojska wskazuje na odmienne wnioski wynikające z informacji posiadanych przez MON.

Mieszkańcom terenów przygranicznych przypominamy o zachowaniu ostrożności w nadchodzacym czasie. W przypadku włamania na posesję lub innego zagrożenia wynikającego z obecności obcych ludzi, należy natychmiast poinformować Policję lub Straż Graniczną. Osoby które mogą pojawić się na terytorium Rzeczpospolitej często nie znają języka i mogą zachowywać się agresywnie.


Źródła

Sprawdź również


We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.