Instytut Gotowości Strategicznej - O nas

Kim Jesteśmy

Instytut Gotowości Strategicznej to inicjatywa społeczna, której celem jest promowanie i edukacja społeczeństwa Rzeczpospolitej na temat zagrożeń związanych z kryzysami w epoce niestabilności, której najmocniejszym akordem w dniu pisania tego tekstu jest wojna Rosyjsko-Ukraińska z 2022 roku.

Przygotowanie się do radzenia sobie w ekstremalnych sytuacjach uważamy za cywilny obowiązek i odpowiedzialność, jaką składa na nasze ręce historia.

Nasza Wizja

Chcemy żyć w bezpiecznym kraju

Chcemy żyć w świecie, w którym nie jest możliwy scenariusz wyniszczenia narodu polskiego na skalę, jaka miała miejsce w XX wieku.

Chcemy przywrócić do debaty publicznej takie pojęcia jak przysposobienie obronne, zarządzanie kryzysowe, czy gotowość cywilna. Chcemy rozpowszechniać materiały edukacyjne o tematyce zagrożeń i tworzyć presję na władzę w zakresie środków finansowych przeznaczanych na sytuacje zagrożenia życia cywili w razie konfliktu zbrojnego.

Nasza misja i cele

Oddolne wsparcie Państwa w propagowaniu wiedzy o roli obywateli w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego.

  • Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie zarządzania kryzysowego
  • Prowadzeniu obserwacji zjawisk mogących doprowadzić do wystąpienia zagrożeń
  • Prowadzenie szkoleń, treningów i ćwiczeń, sprawdzających stan gotowości cywilnej
  • Przygotowywanie i przekazywanie informacji i danych niezbędnych do opracowania planów
  • Wspomaganie lokalnych organów gotowości cywilnej i zarządzania kryzysowego

Nasze Metody

  • Badania oraz analizy mające na celu zbadać zagrożenia, odporność społeczeństwa na kryzysy oraz stopień przygotowania i wzorce reagowania, by w razie konieczności skutecznie i adekwatnie reagować
  • Dostarczanie wiedzy o gotowości strategicznej
  • Organizacja konferencji, warsztatów, treningów i szkoleń w zakresie działania Fundacji
We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.