Prepperstwo kojarzy się zazwyczaj z grupą amerykanów, na prowincji, z magazynem pełnym broni, zapasem wody i jedzenia, własnymi bunkrami i źródłami prądu.

Niekoniecznie  jest to błąd, preppersi zakłada absolutną niezależność od systemu w przypadku gdyby ten system przestał funkcjonować. I o ile uważamy ten sposób myślenia za całkowicie zasadny, w ramach powyższego projektu staramy się przybliżyć wątek gotowości ludziom którzy nie mają zamiaru poświęcić się prepperstwu w takiej skali.

W ramach projektu staramy się odpowiedzieć na następujący zestaw pytań i skonstruować metody działania odpowiadające czasom wyjątkowym:

- Co zrobić gdy zabraknie prądu na dłużej niż 48h i jak się przygotować na tą sytuację

- Co zrobić gdy zabraknie wody na dłużej niż 24h i jak się przygotować na tą sytuację

- Co zrobić gdy sklepowe półki opustoszeją i nie zostaną uzupełnione w przeciągu 3 dni

- Co zrobić w przypadku informacji o nadchodzącej fali powodziowej i jak się przygotować zawczasu

- Co zrobić w przypadku rozpoczęcia działań wojennych, niezależnie od płci i wieku

- Co zrobić w przypadku utraty źródła ogrzewania

Powyższe tematy będziemy poruszać w serii analiz, artykułów oraz kursów, korzystając ze źródeł amerykańskiej organizacji FEMA, własnych doświaczeń oraz analiz wydarzeń historycznych.

We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.